Мedia və PR Xidməti


Sizin biznesinizi öz biznesimiz kimi qiymətləndiririk

Мedia və PR

Məhsulunuzun ictimaiyyətə və potensial müştərilərə daha səviyyəli və göstərişli şəkildə təqdim olunması üçün Medianın rolu böyükdür. Media sizin məhsulunuzun keyfiyyətli şəkildə diqqət çəkən video çarxlar hazırlanıb ictimaiyyətə təqdim olunmasını təmin edir.
İctimai və ya özəl sektorlara aid quruluşların, müəyyən məhsulun bir imicə sahib olmağı ücün onun tanıtım politikası; məhsulun bu quruluşda yönləndirilməsi. Məhsul haqda insan qrupları və qurumlar arasında məlumat çatdırılması və bu məlumatın məqsədə uyğun şəkildə uğurla sonlandırılması strategiyasidır. PR hər bir şirkət, qurum, məhsulun imicinə cavabdehdir.

Reklam çarxlar üçün ssenarilərin yazilması

Reklam çarxlarının montajı

Reklam çarxlarının çəkilişi (yazılması)

Reklam çarxlarının mediada yerləşdirilməsi

Şirkətlərin PR strategiyalarının hazırlanması

Tədbirlərin təşkili